KasoviRolki.com Касови Ролки

Касови Ролки - Качествени ролки за Вашия Касов Апарат

Денят е Прекрасен!

Добър Ден и Добре Дошли на сайта за качествени касови ролки. Ако търсите касови ролки за Вашия касов апарат - Вие сте на правилното място.

Ние предлагаме най-качествените касови ролки, най - добри цени, гарантирана дължина на ролката, безплатна доставка до 24 часа за град София.

KasoviRolki.com Касови Ролки РОлки за касов апарат

Касови Ролки на Дребно Стек

Ние предлагаме ролки за Вашия касов апарат на дребно - стек (опаковка). В един стек има 10/12/15 ролки в зависимост от размера и диаметъра на ролката. За повече информация и цени на дребно, моля натиснете Тук . Безплатна доставка за град София.

Касови Ролки на Едро  Кашон

KasoviRolki.com предлага касови ролки на едро - кашон (опаковка). В един кашон има 36/80/120 ролки в зависимост от размера и диаметъра на ролката. За повече информация и цени на едро, моля натиснете Тук .
Безплатна доставка за град София.

Качество с модерни възможности

* Отпечатване на лого, рекламен текст
*
Търговска марка
 
* Маркировка за край на ролката
* Гарантирана дължина на ролката
* Качествена европейска хартия
* Стегнато и правилно навиване

Back to Top

Ролки за Касов Апарат на Дребно -  Цена на  Стек


ОПИСАНИЕ НА КАСОВА РОЛКА
Термо – 48 гр.

ЦЕНА с ДДС/лева 
минимална заявка един стек

Размер на ролка

дължина на ролка

диаметър на ролка

бр./стек

Цена ролка

Цена на Стек

57 мм

17 м

~38 mm

15

0,72

10,80

57 мм

28 м

~46 mm

10

1,02

10,20

57 мм

34 м

~50 mm

10

1,20

12,00

57 мм

64 м

~66 mm

12

1,90

22,80

79 мм

75 м

~72 mm

12

3,00

36,00


Касови Ролки на дребно

Касови Ролки на дребно - подходящи за малки търговски обекти, високо качество, маркиран край на ролката, гарантирана дължина, стегнато и правилно навиване, добри цени с  Безплатна Доставка за София.

Касови Ролки на дребно - Стек

Касови Ролки на дребно - Ролки за Касов на дребно 

Back to Top

Ролки за Касов Апарат на Едро - Цена на Кашон


ОПИСАНИЕ НА КАСОВА РОЛКА
Термо – 48 гр.

ЦЕНА с ДДС/лева 
минимална заявка един кашон

Размер на ролка

дължина на ролка

диаметър на ролка

бр./кашон

Цена ролка

Цена на Кашон

57 мм

17 м

~38 mm

150

0,66

99,00

57 мм

28 м

~46 mm

100

0,96

96,00

57мм

34 м

~50 mm

80

1,14

91,20

57 мм

64 м

~66 mm

48

1,80

86,40

79 мм

75 м

~72 mm

36

2,70

97,20

ЗА ПОРЪЧКИ НА ЕДРО (НАД 10 КАШОНА) - МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ ЗА ЦЕНА!

Касови Ролки на едро

Касови Ролки на едро (опаковка в кашон) -подходящи за големи търговски обекти, високо качество, маркиран край на ролката, гарантирана дължина, стегнато и правилно навиване, добри цени с  Безплатна Доставка за София.

Касови Ролки на едро  Кашон

Ролки за касов апарат на едро - касови ролки на едро

Касови Ролки - Реклама

Предлагаме касови ролки с възможност за отпечатване на лого, търговска марка или рекламен текст според желанието на клиента. За цени, условия на работа и  повече информация, моля свържете се с Нас. Ще Ви предложим много добри цени и високо качество на изпълнение.

 

Back to Top

Качество.

 

Дори и да изглеждат еднакви, само качествените ролки осигуряват защита на Вашият принтер.
Уважаеми клиенти, ако Ви е омръзнало от постоянните проблеми с Вашия касов апарат, и желаете да спестите излишни главоболия и средства:

Използвайте само оригинални консумативи доставени от KasoviRolki.com
На пазара се предлагат различни ролки, като повечето от  тях съхраняват или удължават живота на Вашия касов апарат.
С какво предлаганите от Нас ролки за касов апарат са по-добри
?
По-качествена хартия и по-голяма дължина. Не повреждат касовия апарат и не плащате често за ремонт.
Почти всеки касов апарат произведен или продаван в България използва вносни печатащи устройства, които  не са пригодени за работа с евтини и некачествени консумативи.
Ако вие сте Наш клиент, може да разчитате на Вашия касов апарат години наред, без да се притеснявате от неприятности заради некачествени консумативи.

 

Термо Ролки - Termo Rolki -          Качествена европейска хартия 

-          Плътна PVC сърцевина (шпула)

-          Стегнато и правилно навиване

-          Прецизно срязване

-          Точно отрязано начало на ролката

-          Фабрично залепен край или етикет
Правилна Форма

-          Маркиран Край на ролката

-           Касова ролка с гарантирана дължина

-          Отпечатване на лого, търговска марка, рекламен текст по желание на клиента

Винаги са с плътна шпула, която не позволява на ролката да се деформира и да затегне апарата

-          По-качествената хартия преминава по-лесно през апарата, като не отделя прах и не замърсява главата.

-          По-дългата ролка се сменя по-рядко, без излишни нерви, като Ви спестява лента, време и пари

-          Нова модерна технология, с  контрол на качеството на навиване и дължина на ролката.

   

Back to Top
 

Общи условия на KasoviRolki.com за продажба и доставка на ролки за касови апарати

Back to To

Настоящите Общи Условия уреждат отношенията при сключване на всички сделки за продажба и доставка на ролки за касови апарати, които възникват между KasoviRоlki.com , в качеството му на ДОСТАВЧИК и всички негови клиенти, в качеството им на КУПУВАЧИ. Тези общи условия се прилагат за сделки с местоизпълнение в или извън Република България, освен ако в другата страна се прилагат други Общи Условия на ДОСТАВЧИКА.
Настоящите Общи условия са публично обявени и достъпни на интернет страницата на Касови Ролки ,  http://www. KasoviRоlki.com
I. Оферти. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да изпълнява само договори, чиито оферти са потвърдени от него в писмена форма.
II. Цена. Всички цени, посочени от ДОСТАВЧИКА в ценоразписа за касови ролки не включват ДДС, освен ако обратното не е посочено изрично. Ако преди изпълнение на доставката се изменят данъците, таксите, акцизи и др., или при съществено изменение на материалите необходими за изработка на стоките, то ДОСТАВЧИКА може да промени едностранно цените на касовите ролки.
III. Плащане. Плащането на дължимите суми се извършва в брой при доставка на ролките за касов апарат.
III.1. Ако задължението е уговорено в левова равностойност на чуждестранна валута, то плащането трябва да се осъществи по курс продава за съответната валута на банката на ДОСТАВЧИКА към деня на плащането.
IV. Доставка. Разходите за доставка на ролките за касов апарат от склада на ДОСТАВЧИКА до адреса, посочен от КУПУВАЧА, са за сметка на ДОСТАВЧИКА. Разходите по разтоварването на стоката от КУПУВАЧА са за сметка на КУПУВАЧА.
IV.1. Счита се, че доставката е надлежно изпълнена, ако ДОСТАВЧИКЪТ предаде касовите ролки на служител на КУПУВАЧА, намиращ се на адреса за доставка. Подписаната/получена фактура и/или протокол удостоверява, че КУПУВАЧЪТ е получил доставката и ДОСТАВЧИКА е изпълнил точно и добросъвестно своите задължения. С поръчването или заплащането, или получаването на касовите ролки, или с подписването на фактура или протокол за стоките КУПУВАЧЪТ се съгласява изрично с Общите условия на ДОСТАВЧИКА и декларира, че разбира, че в бъдеще те могат да се променят, за което той ще се счита за уведомен по някой от начините, описани по-долу.
IV.2. КУПУВАЧЪТ е длъжен да осигури приемането, огледа и разтоварването на касовите ролки, да подпише Фактурата за доставка в деня на доставката и да не отказва неоснователно приемането на доставката. Ако КУПУВАЧЪТ изпада в забава, като цялата цена за доставените касови ролки става изискуема и върху КУПУВАЧА преминават всички рискове от случайното погиване или повреждане на стоките.
IV.3. Ако КУПУВАЧЪТ е изпаднал в забава за получаване на касови ролки (включително, но неограничено и чрез неоснователен отказ за подписване на Фактурата за доставка), то той дължи на ДОСТАВЧИКА цялата цена за касовите ролки и неустойка за забава в размер на 0,05% (нула цяло, нула пет) процента от стойността на цялата дължима цена на деня на получаване на заявените касови ролки и разходите за доставката.
IV.4. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ прецени, че ще понесе големи разходи за пазенето и складирането на заявена, но неоснователно неприета от КУПУВАЧА стока, то той може да се откаже от изпълнението на доставката като уведоми писмено за това КУПУВАЧА, в който случай КУПУВАЧЪТ дължи цялата цена на ролките за касов апарат и неустойка в размер на 20% от стойността на неоснователно неполучената стока.
V. Собственост и преминаване на риска. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоката преминава върху КУПУВАЧА от момента на предаване на стоката на спедитора или превозвача. ДОСТАВЧИКЪТ запазва собствеността върху касовите ролки до пълното погасяване на всички договорни и/или извъндоговорни задължения на КУПУВАЧА към ДОСТАВЧИКА.
VI. Недостатъци. Разходите по преглеждане на касовите ролки са за сметка на КУПУВАЧА. Ако КУПУВАЧЪТ има възражения във връзка с количеството или качеството на доставените касови ролки, то тези възражения трябва да бъдат предявени писмено на ДОСТАВЧИКА.
VI.1. При явни недостатъци КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми писмено ДОСТАВЧИКА в седемдневен срок от деня, в който са били доставени касови ролки. КУПУВАЧЪТ има право да откаже да приеме ролките за касов апарат с недостатъци. Последният обаче няма право да откаже да приеме тази част от касовите ролки, които нямат недостатъци.
VI.2. При скрити недостатъци КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми писмено ДОСТАВЧИКА най-късно до три работни дни от откриването им, но не по-късно от изтичането на една седмица от доставянето на ролките за касов апарат.
VI.3. В случай, че КУПУВАЧЪТ уведоми ДОСТАВЧИКА в срок, то ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен единствено да достави касови ролки от същия вид и количество, като ги замени срещу касовите ролки с недостатъци. Ако замяната не се осъществи поради причини, за които ДОСТАВЧИКА не отговаря, то се счита, че касовите ролки с недостатъци са одобрени от КУПУВАЧА.

 

VII. Невъзможност за изпълнение. При възникване на извънредни обстоятелства, които пречат на някоя от страните да изпълнява задължения си точно и добросъвестно, последната е длъжна да информира в най-кратък срок, не по-дълъг от 3 дни, другата страна за възникналите обстоятелства. Ако това не стане, страната, която не е в състояние да изпълнява точно и добросъвестно своите задължения отговаря и за неизпълнение, за което по принцип не отговаря.
VII.1. Докато траят обстоятелствата, които пречат на някоя от страните да изпълни своите задължения се спира тяхното изпълнение, както и изпълнението на насрещните задължения. Ако едната страна не е в състояние да изпълни своите задължения поради причини, за които тя не отговаря, в продължение на повече от 1 месец, то другата страна има право да се откаже от договора. Отказът от договора води до прекратяване на действието му занапред. Възникналите задължения преди отказа трябва да бъдат изпълнени и от двете страни.
VIII. Разваляне. Всяка от страните има право да развали договорите сключени в рамките на настоящите общи условия поради неизпълнение на насрещната страна като срока за предизвестието е 7 (седем) дни. При разваляне на договорите сключени в рамките на настоящите Общи Условия изправната страна има право на всички обезщетения и неустойки за нанесените й имуществени и неимуществени вреди.
IX. Специални условия за продажба и доставка на етикети и ролки със специален дизайн. При Заявка на самозалепващи се етикети и ролки със специален дизайн КУПУВАЧЪТ е длъжен да предостави предварително техния дизайн на ДОСТАВЧИКА.
IX.1. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени на КУПУВАЧА или трети лица поради нарушаване на права интелектуална собственост, което се дължи на причини, за които КУПУВАЧА отговаря. Ако ДОСТАВЧИКЪТ установи, че разпространението на самозалепващи се етикети е в нарушение на разпоредбите на Българското законодателство свързано с интелектуалната собственост, то той може да се откаже едностранно от изпълнение на поръчката. В такъв случай, КУПУВАЧЪТ дължи заплащане възнаграждението на ДОСТАВЧИКА.
IX.2. Ако ДОСТАВЧИКЪТ бъде глобен, осъден за обезщетение или санкциониран по какъвто и да е начин за нарушаване на правата на трети лица във връзка правото на интелектуалната собственост на дизайна, то КУПУВАЧЪТ е длъжен да възстанови всички суми платени и/или дължими от ДОСТАВЧИКА.
X. Специални условия за продажба и доставка на касови ролки в рамките на Европейския съюз. В случай, че доставката се осъществява от България до друга страна членка от Европейския съюз, КУПУВАЧЪТ е длъжен да посочи своя номер по ДДС. Ако номерът не бъде своевременно предоставен, то КУПУВАЧЪТ е длъжен да плати цялото дължимо ДДС съобразно законите на съответните страни-членки.
XI. Задължения за опазване на търговската тайна. КУПУВАЧЪТ е длъжен да опазва търговската тайна на ДОСТАВЧИКА, включително, но не само информация за цени, отстъпки, условия на доставка на ролки за касов апарат. КУПУВАЧЪТ носи отговорност за разкриване на търговската тайна и от страна на когото и да било от своите служители. При нарушаването на това задължение се дължи неустойка в размер на 2000 лв. за всяко отделно нарушение. ДОСТАВЧИКА може да търси наред с неустойката и всички произтекли от разкриването на търговската й тайна вреди. Не се счита да има нарушение на задължението за опазване на търговската тайна, ако разкриването на съответната информация произтича от законово задължение или е извършено по разпореждане на надлежен орган на власт.
XII. Удостоверения. Във всеки момент от действието на договора всяка от страните е длъжна след писмено искане от насрещната страна да предостави в разумен срок Удостоверение за актуално състояние, освен ако страната е пререгистрирана в Търговския Регистър при Агенцията по вписванията. Промяна на актуалното състояние, ДДС регистрация и др.
XIII. Прехвърляне на права. КУПУВАЧЪТ се съгласява изрично, безусловно и неотменимо, че ДОСТАВЧИКЪТ може да прехвърля правата си, произтичащи от договори, сключени в рамките на тези Общи Условия на трети лица, според преценката на ДОСТАВЧИКА, за което ДОСТАВЧИКЪТ ще уведомява писмено КУПУВАЧА.
XIV. Изменение на общите условия. ДОСТАВЧИКЪТ има право едностранно да изменя Общите Условия, като е длъжен да информира КУПУВАЧА за всяко изменение писмено и/или чрез електронната поща и/или чрез своята интернет страница http://www.kasovirolki.com или чрез фактурите или протоколите. КУПУВАЧЪТ има право да се противопостави изцяло или отчасти на измененията писмено в срок от 7 дни от получаване на уведомлението за промяна. Ако той не се противопостави изрично, писмено и в срок, се счита, че КУПУВАЧЪТ е приел промените в Общите Условия.
XV. Нищожност. Нищожността на част от настоящите Общи условия не засяга действителността на останалите клаузи.
XVI. Компетентен съд и приложимо право. Всички спорове, произтичащи от договори между страните се решават от българския компетентен съд според българското право.
Настоящите Общи Условия са неразделна част при приемане на стоките KasoviRolki.com

 

За Поръчки Тел. 0894 470 783
Back to To